Documentatie

Intocmirea documentatiei este etapa initiala a oricarui proiect. In cadrul acestui pas, este elaborat proiectul tau, cu succesiunea logica a sa: constructie / modernizare / extindere (daca este cazul), ulterior dotarea cu echipamentele de care ai nevoie.

In aceasta etapa, noi te ajutam cu scrierea proiectului, elaborarea graficului de implementare, adica numarul de luni necesar pentru a realiza ceea ce ti-ai propus prin proiect.

Colectam documentele necesare pentru intocmirea ‚Dosarului de Finantare’, care este alcatuit din Cererea de Finantare si documentele anexe. Ca sa iti faci o idee, aceste documente anexe sunt diverse certificate, cum ar fi cel de la Registrul Comertului, certificate fiscale, dar si cel putin o oferta pentru echipamentele pe care le doresti.

Aceasta etapa se finalizeaza printrun rezultat concret: Dosarul de Finantare, in forma fizica si electronica (Suport CD), care se depune la Autoritatea de Management care gestioneaza fondurile pe masura pe care proiectul tau se incadreaza. Urmeaza apoi procesul de evaluare a documentatiei depuse.