Implementare

Aceasta etapa incepe dupa semnarea contractului de finantare intre firma ta si Autoritatea de Management.

Practic, implementarea presupune transcrierea in practica a tot ceea ce s-a scris in Planul de Afaceri si / sau Studiul de Fezabilitate, in etapa de documentatie (detaliata in etapele anterioare). Cel mai simplu de explicat aceasta etapa este pe baza graficului de implementare, respectiv un grafic de tip Gantt, care este elaborat tot in cadrul documentatiei.

Aceasta etapa poate dura in functie de specificul fiecarui proiect in parte. De pilda, daca proiectul presupune realizarea unei constructii noi, modernizarea si / sau extinderea unei constructii existente, implementarea incepe de regula cu finalizarea documentatiei tehnice a proiectului, adica, cu obtinerea autorizatiei de constructie.