Finantari de pana la 200.000 Euro pentru afaceri non-agricole in mediul rural!

SUB-MASURA 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale„ – 2017
28 April 2017
Noul termenul estimativ de lansare al Programului Start-Up Nation 2017 – 2020!
5 May 2017

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea finala a Ghidului solicitantului pentru submasura destinata activitatilor non-agricole realizate in mediul rural, finantate prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.

Alocarea financiara propusa pentru sesiunea din acest an pentru submasura sM 6.4 „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” se ridica la valoarea totala nerambursabila de 35 milioane de euro.

In aceasta sesiune, fata de cele anterioare, sunt eligibile proiectele de investitii care propun activitati aferente mai multor coduri CAEN daca aceste activitati se completeaza, se dezvolta sau se optimizeaza reciproc. Insa, in cazul in care prin proiect sunt propuse activitati complementare aferente mai multor coduri CAEN, care ar primi punctaje diferite la oricare dintre criteriile de selectie sau au valori diferite ale sprijinului public nerambursabil, proiectul va primi punctajul cel mai mic aferent acelui criteriu.

 

 1. SOLICITANTII ELIGIBILI pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub-masura sunt:
  1. Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural;
  2. Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

 

 1. EXEMPLE DE TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI ELIGIBILE

Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole:

 • Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton;
 • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • Activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
 • Fabricare produse electrice, electronice;
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale neagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investitii legate de furnizarea de servicii:
  • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
  • servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
  • servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;
  • activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
  • servicii tehnice, administrative, etc.
 • Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistic, parcuri pentru rulote, camping si tabere, proiecte de activitati de agrement (dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare). Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifica structurii de primire turistica de tip pensiune agroturistica – maxim 8 camere.
 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Sunt eligibile, de asemenea, ambulanta veterinara si masina de transport funerar, daca respecta cumulativ conditiile prevazute de Ghidul solicitantului, printre care se numara si omologarea R.A.R. In cazul ambulantelor veterinare, omologarea R.A.R se obtine in baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari iar R.A.R va face mentiunea „echipare specifica interventii medicina veterinara”.

 

 1. SPRIJINUL PUBLIC NERAMBURSABIL:
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% in urmatoarele cazuri:

– pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;

– pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.

 

S.C. CENTRUL DE AFACERI SIBIU S.R.L. ofera servicii complete de consultanta pentru proiectul dvs. prin Sub-Masura 6.4! Prin aceste servicii, se intelege intocmirea si inscrierea on-line a documentatiei, dar si sprijin pe tot parcursul desfasurarii proiectului.

Pentru a verifica eligibilitatea proiectului dvs. GRATUIT, va stam la dispozitie! Va rugam accesati sectiunea ‚CONTACT’ a site-ului nostru.

QR Code
mm
Fonduri Europene Sibiu
Societate specializata in accesarea de fonduri europene si guvernamentale nerambursabile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *