Măsura 4.1.1. Bis, pentru firme eligibile din industria alimentară şi cea de construcţii, se lansează pe 28 septembrie 2022!

A fost publicată lista provizorie a primilor 6.500 de clasaţi la apelul din 2022 pentru programul StartUp Nation.
7 September 2022
Pe 7 octombrie se lansează apelul 411 – BIS. Fonduri de 290 milioane de Euro disponibile pentru firmele eligibile.
29 September 2022

MIPE (Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene) a anunţat lansarea, pe data 28 septembrie, a măsurii 4.1.1 Bis, destinată firmelor eligibile din dimeniul construcţiilor şi industriei alimentare. Măsura vine ca o completare a măsurii 4.1.1.

Banii pot fi folosiţi pentru o serie de activităţi cum sunt:

  • Modernizarea / echiparea / racordul la utilități publice / eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție;
  • Dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică, necesare activității de producție;

Intensitatea sprijinului variază în funcţie de regiune, între 45% şi 75% din valoarea eligibilă a proiectului.

Se acordă ajutor financiar între 50-500.000 Euro, dar nu mai mult de 5x cifra de afaceri înregistrată la 31.12.2021.

 

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN eligibil, care trebuie să fie autorizat la data depunerii cererii de finanțare.

Mai exact, firmele eligibile sunt cele din domeniile:

  • Industria alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
  • Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții.

 

Pentru a fi eligibile, firmele trebuie să fi înregistrat profit operaţional, din exploatare, în anul 2021. De asemenea, firmele trebuie să fi fost înfiinţate până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

 

La punctaje egale, departajarea se face în funcţie de următoarele criterii:

  • Rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021;
  • Rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021;
  • Rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiul financiar 2021;
  • Apartenența domeniului de activitate — cod CAEN — la soldul balanței comerciale. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale.

 

=====

Rămâneţi alături de Fonduri Europene Sibiu pentru ultimele informaţii verificate din domeniul finanţărilor nerambursabile! Abonaţi-vă la notificări pe site-ul nostru, sau urmăriţi-ne pe Facebook, la adresa @FonduriEuropeneSibiuCASB.

 

QR Code
mm
Fonduri Europene Sibiu
Societate specializata in accesarea de fonduri europene si guvernamentale nerambursabile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *