Noi condiţii pentru măsura 4.1.1 prin P.O.C. Deocamdată, doar în consultare! Pe perioadă nedeterminată…

StartUp Nation 2022 îşi amână lansarea. Iată de ce este o veste BUNĂ pentru antreprenori!
17 May 2022
Noi termene pentru Măsura 4.1.1 – Sprijin pentru firmele cu activitatea impactată de pandemie.
17 June 2022

În data de 25 mai 2022, MIPE a lansat (din nou) spre consultare publică un proiect de OUG pentru Măsura 4.1.1, fosta măsură 3, conform fonduri-structurale.ro.

Noua grilă de punctaj este disponibilă aici.

Conform acestui proiect, beneficiarii eligibili sunt:

 1. Microîntreprinderile
 2. Întreprinderile mici și mijlocii
 3. Cabinete medical individuale precum și
 4. Entități economice asimilate acestora, pentru domeniul învățământ, sănătate, asistență și protecție socială

Se vor finanţa investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

 • modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
 • dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții includ:

 • Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei;
 • Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 în raport cu anul 2019, ca urmare a efectelor pandemiei;
 • Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19;
 • Apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 5, la prezenta ordonanţă de urgenţă. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică / Banca Naţională a României;
 • Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat și prevederilor ordonanței de urgență.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata internă de rentabilitate a proiectelor de investiții determinată la momentul depunerii proiectelor și în funcţie de ordinea înscrierii în aplicație.

Rata internă de rentabilitate a proiectelor de investiții trebuie să fie cuprinsă între [0% ÷ 5,5%] și este calculată cu 3 zecimale.

Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență

Granturile se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro.

Granturile se acordă în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse, pentru beneficiarii care își desfășoară activitate în Clasele P, Q şi S.

Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență

Granturile se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro.

Granturile se acordă în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse, pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în Clasele C, F, G, H, şi I.

Perioada de consultare publică nu are deocamdată un termen cert de finalizare.

=====

Rămâneţi alături de Fonduri Europene Sibiu pentru ultimele informaţii verificate din domeniul finanţărilor nerambursabile! Abonaţi-vă la notificări pe site-ul nostru, sau urmăriţi-ne pe Facebook, la adresa @FonduriEuropeneSibiuCASB.

QR Code
mm
Fonduri Europene Sibiu
Societate specializata in accesarea de fonduri europene si guvernamentale nerambursabile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *