Programul Comert si Servicii de Piata 2018

Sarbatori Pascale fericite!
5 April 2018
NOI OPORTUNITATI DE FINANTARE A INVESTITIILOR IN ZONA RURALA
14 May 2018

Obiectivul principal al acestui program il constituie sprijinirea operatorilor economici, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

 

Prin acest Program, pot beneficia de finantare de la bugetul statului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

  • sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990, adica sunt persoane juridice (societati sau societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata si codul CAEN eligibil. De asemenea, sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice (grup de intreprinderi legate ce se comporta ca o intreprindere unica);
  • au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat;
  • au capital social integral privat;
  • societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani;
  • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru;
  • au o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane de euro, echivalent in lei;
  • au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
  • nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;

 

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fara TVA aferente achizitionarii de corporale si sau necorporale foarte variate, de la echipamente si utilaje, la echipamente IT, la mobilier, motostivuitoare, autoutilitare din categoria N1, N2 sau N3, certificarea unui sistem de management al calitatii, realizarea de site-uri web, achizitionarea de instalatii de climatizare, inclusiv achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii. Costurile cu serviciile de consultanta SUNT ELIGIBILE!

 

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (fara TVA), dar nu mai mult de valorile specificate in anexa nr. 2 la procedura.  Valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

 

S.C. CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L. ofera servicii complete de consultanta in vederea accesarii acestui program! Verificarea eligibilitatii firmei dvs. se realizeaza GRATUIT! Va stam la dispozitie la datele din rubrica „Contact” a site-ului nostru! Va asteptam!

QR Code
mm
Fonduri Europene Sibiu
Societate specializata in accesarea de fonduri europene si guvernamentale nerambursabile