SUB-MASURA 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale„ – 2017

MODIFICARI ADUSE PROGRAMULUI START-UP NATION 2017-2020!
25 April 2017
Finantari de pana la 200.000 Euro pentru afaceri non-agricole in mediul rural!
2 May 2017

CINE POATE LUA FONDURI NERAMBURSABILE PRIN ACEASTA SUB-MASURA? 

Fondurile pot fi accesate de: PFA, II, IF, SA, SRL, SRL-D, SNC, SCS, SCA, Societati comerciale cu capital privat, Societati agricole, Societati cooperative de gradul 1 (mestesugaresti si de consum), Cooperative agricole de grad 1 (asociatii de persoane fizice si persoane fizice autorizate).

Pot lua fonduri:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut de min PFA);
  • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
  • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in spatiul rural, adica atat sediul social, cat si punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural. Numai punctele de lucru aferente activitatilor agricole pot fi amplasate si in mediul urban.

 

CE SE POATE FACE CU BANII EUROPENI NERAMBURSABILI?

 – Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;

– Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.).

– Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare in parcuri pentru rulote, camping si tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica, servicii de catering, servicii de ghid turistic;

– Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural, etc).

Atentie! NU sunt eligibile activitatile complementare activitatilor desfasurate de solicitant inaintea depunerii proiectului.

 

TIPURI DE COSTURI PENTRU CARE SE POATE PRIMI FINANTARE: 

– Cheltuieli cu achizitia de terenuri, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:

– Suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitionarea terenului construit/neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat;

– In Planul de afaceri se demonstreaza necesitatea achizitionarii terenului in vederea dezvoltarii afacerii si realizarii obiectivului general al proiectului;

– Achizitia de teren reprezinta o actiune in cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri;

– Achizitionarea unei constructii poate fi eligibila numai impreuna cu terenul aferent, valoarea totala teren + constructie trebuie sa se incadreze in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat

– Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate, prin care se intelege: Ambulanta umana; Autospeciala pentru salubrizare; Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime; Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu – exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat); Masina de maturat carosabilul; Auto betoniera; Autovidanja; Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat); Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

– Ambulanta veterinara, masina de transport funerar sunt eligibile daca respecta cumulativ conditiile prevazute in ghidul solicitantului, printre care se numara si omologarea R.A.R.

– Ambarcatiuni cu scop strict de agrement.

 Atentie! Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finantare.

In cazul proiectelor prin care se propune achizitia de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul are obligatia de a utiliza echipamentele achizitionate numai in scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect si numai in aria geografica descrisa in Planul de afaceri.

 

CATI BANI SE POT PRIMI?

 Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitatilor de productie, servicii medicale, sanitarveterinare si de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect.

Atentie! Sprijinul se acorda sub forma de suma forfetara in functie de tipul investitiei, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se aloca sume intermediare.

Transele de plata:

– prima transa –70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de finantare;

– a doua transa – 30% din cuantumul sprijinului dupa indeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fara a depasi cinci ani de la incheierea Contractului de finantare.

Durata de executie a Contractului de finantare este de maximum 60 de luni si cuprinde:

  • durata de implementarea a Planului de afaceri, de maximum 57 de luni de la semnarea contractului,
  • maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei de a doua transe de plata

Monitorizarea proiectului 3 ani de la data ultimei plati efectuate de catre Autoritatea Contractanta.

 

S.C. CENTRUL DE AFACERI SIBIU S.R.L. ofera servicii complete de consultanta pentru proiectul dvs. prin Sub-Masura 6.2! Prin aceste servicii, se intelege intocmirea si inscrierea on-line a documentatiei, dar si sprijin pe tot parcursul desfasurarii proiectelor.

Pentru a verifica eligibilitatea proiectului dvs. GRATUIT, va stam la dispozitie! Va rugam accesati sectiunea ‚CONTACT’ a site-ului nostru.

QR Code
mm
Fonduri Europene Sibiu
Societate specializata in accesarea de fonduri europene si guvernamentale nerambursabile