Comisia Europeană a aprobat schema pentru IMMurile afectate de pandemie!

Grilele pentru sM 6.2 și 6.4 au fost publicate. S-au anunțat și termenele de lansare ale măsurilor.
18 October 2021
Au fost depuse 1557 de proiecte pe sub-masura 6.2 Infiintarea de activitati non-agricole pe mediul rural:
1 November 2021

Comisia Europeană a aprobat schema de 358 mil. Euro (1,772 mld. lei) pentru întreprinderile care au avut activitatea afectată de pandemia de coronavirus.

Se oferă o sumă maximă de 1 mil. Euro pentru firmele eligibile, adică firmele înființate până în 31.12.2018, care au înregistrat profituri din exploatare pe parcursul anului 2019.

Aceste ajutoare cad sub incidența ajutoarelor de stat.

Se așteaptă publicarea condițiilor finale de eligibilitate pentru firme. Deocamdată, grila de evaluare prezintă următoarele criterii:

 

Cheltuieli eligibile(max. 50% din valoarea proiectului):

-Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii,

-Dotarea cu active corporale, necorporale.-ATENTIE! Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care suntaferente unei investitii initiale.

 

Intensitatea sprijinului este:

-95% microintreprinderi;

-90% intreprinderi mici;

-85% intreprinderi mijlocii.

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul Inforeuro din luna septembrie 2021.

 

Grila de evaluare:

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:

a. Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 =40 puncte, astfel:

i.≥30%-40 puncte;

ii.≥25 < 30%-35 puncte;

iii.≥20 < 25%-30 puncte;

iv.≥15 < 20%-25 puncte;

v.≥10 < 15%-20 puncte;

vi.≥5 < 10%-15 puncte;

vii.<5%-0 puncte (proiect respins)

 

b.Investiție de minim 20% dinvaloarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I dinPropunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare aRegulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilireacriteriilor tehnice de screeningpentru determinarea condițiilor în care o activitate economicăse califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptareala schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici unprejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu =40 puncte

i.≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu–40 puncte;

ii.≥80 < 90%-35 puncte;

iii.≥70 < 80%-30 puncte;

iv.≥60 < 70%-25 puncte;

v.≥50 <60%-20 puncte;

vi.≥40 < 50%-15 puncte;

vii.≥30 < 40%-10 puncte;

viii.≥20 < 30%-5 puncte;

ix.<20%-0 puncte (proiect respins).

 

c.Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) =5 puncte:

i.Sold negativ–5 puncte;

ii.Soldpozitiv–0 puncte.

 

d.Propectul propune un produs/proces inovativ =5 puncte:

i.Da–5 puncte;

ii.Nu–0 puncte.

 

e.Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate-cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) = 10 puncte:

i.≥15%–10 puncte;

ii.≥10% < 15%-5 puncte;

iii.<10%-0 puncte

 

=====

Rămâneți alături de Fonduri Europene Sibiu pentru cele mai noi informații din domeniul finanțărilor nerambursabile! Abonați-vă la notificări pe site-ul nostru, sau urmăriți-ne pe Facebook, la adresa @FonduriEuropeneSibiuCASB.

QR Code
mm
Fonduri Europene Sibiu
Societate specializata in accesarea de fonduri europene si guvernamentale nerambursabile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *