Microgranturi si granturi intre 5000 si 120000 Euro pentru firmele cu activitatea impactata de pandemie!

HG 807 va fi deschisa din 15 iunie 2022! Firmele trebuie sa faca investitii de minimum 1 milion Euro.
3 May 2022
Măsura 4.1.1 (fosta Măsură 3) revine, dă asigurări noul ministru
16 May 2022

Guvernul a aprobat schema de ajutor de stat pentru microgranturi şi granturi pentru firmele din sectorul agro-alimentar. Prin această măsură, firmele din domeniu pot primi granturi nerambursabile de pana la 120.000 Euro.

Fondurile se acordă în baza OUG 61 din 2022, publicata în Monitorul Oficial în 06.05.2022.

Înscrierile se vor desfăşura astfel astfel

 • În 26.05.2022 se va lansa Măsura 2, granturi de capital de lucru, prin care se oferă sprijin pentru IMMuri de până la 120.000 euro, cu un buget total de 250 de mil. euro,
 • O zi mai târziu, în 27.05.2022, se va lansa Măsura 1 – Microgranturi, prin care se oferă câte 5.000 de euro pentru SRL fără angajați la 31 decembrie 2019, precum și pentru PFA, II, IF din sectoarele eligibile. Bugetul în acest caz este de 50 mil. Euro.

 

Firmele care doresc să acceseze microgranturi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

 • Au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
 • Au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. prin excepție, la  solicitanții care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. Tot prin excepție, PFA, II, IF nu vor condiționate de plafonul cifrei de afaceri.
 • Garantează menţinerea activităţii pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
 • Au cod CAEN eligibil.

Cheltuielile eligibile în acest caz sunt:

 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • Cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • Cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

 

Firmele care doresc să acceseze granturi pentru capital de lucru trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

 • Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • Dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • Mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.
 • Codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019.

 

Cheltuielile eligibile în acest caz sunt:

 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • Cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
 • Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 • Cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
 • Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

 

Codurile CAEN eligible sunt:

Secțiunea A — Agricultură, silvicultură și pescuit
0111 — Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112 — Cultivarea orezului
0113 — Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 0116 — Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 — Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 — Cultivarea strugurilor
0124 — Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
0125 — Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor nuciferilor și a altor pomi fructiferi
0126 — Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 — Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 — Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0129 — Cultivarea altor plante permanente
0130 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0141 — Creșterea bovinelor de lapte
0142 — Creșterea altor bovine
0143 — Creșterea cailor și a altor cabaline
0145 — Creșterea ovinelor și caprinelor
0146 — Creșterea porcinelor
0147 — Creșterea păsărilor
0149 — Creșterea altor animale
0150 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
0161 — Activități auxiliare pentru producția vegetală
0162 — Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 — Activități după recoltare
0164 — Pregătirea semințelor
0311 — Pescuitul maritim
0312 — Pescuitul în ape dulci
0321 — Acvacultura maritimă
0322 — Acvacultura în ape dulci

Secțiunea C — Industria prelucrătoare
10 — Industria alimentară
1011 — Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 — Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 — Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 — Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 — Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 — Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 — Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 — Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042 — Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051 — Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 — Fabricarea înghețatei
1061 — Fabricarea produselor de morărit
1062 — Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 — Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073 — Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
1081 — Fabricarea zahărului
1082 — Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 — Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 — Fabricarea condimentelor ingredientelor
1085 — Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 — Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 — Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 — Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1106 — Fabricarea malțului
1107 — Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
1721 — Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton.

 


Rămâneţi alături de Fonduri Europene Sibiu pentru ultimele informaţii verificate din domeniul finanţărilor nerambursabile! Abonaţi-vă la notificări pe site-ul nostru, sau urmăriţi-ne pe Facebook, la adresa @FonduriEuropeneSibiuCASB.

QR Code
mm
Fonduri Europene Sibiu
Societate specializata in accesarea de fonduri europene si guvernamentale nerambursabile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *