Au fost publicate procedurile pentru masurile 2 si 3 din OUG COVID-19! Proiecte se înscriu pe adresa granturi.immgov.ro

A fost publicată schema de ajutor de stat referitoare la firmele care primesc sprijin prin OUG 130 (OUG COVID)!
14 September 2020
Start-Up Nation
Ce se (mai) stie despre Start-Up Nation 2020!
18 September 2020

Pentru Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru (15% din C.A., dar nu mai mult de 150.000 Euro), sunt disponibili 350 milioane Euro. Se estimează că aproximativ 10.000 de firme vor primi finanţare.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
 • b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • c) dispun de coparticipare(cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar;
 • j)  nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro.

În ceea ce priveşte obiectul finanţării, acesta trebuie să fie cuprins în următoarele categorii:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
 • e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 • g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
 • h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Înscrierea proiectelor se va realiza în două etape:

 • 1. Etapa de creare profil.
 • 2. Etapa de înscriere, în care aplicanții, vor completa și transmite formularul de înscriere conform Anexei 1 la procedura curentă (care urmează să s publice oficial).

 

=======================================================================

 

Măsura 3 – Granturi pentru Investiţii Productive

Firmele vor depune planuri de afaceri pentru sume de până la 200.000 Euro.

Grila de evaluare este încă în proces de modificare în Parlament.

Firmele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulativ:

 • a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de investiții, (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 • e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 • f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.
 • g) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • h) nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro.

Cheltuielile eligibile sunt după cum urmează:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

Firmele de transport pot obţine finanţare şi pentru:

a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;

b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;

c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

 

CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L. oferă servicii de consultanţă complete pentru programele cu finanţare nerambursabilă prin OUG 130, dar şi prin alte programe cu finanţare nerambursabilă, europeană sau guvernamentală.

 

 

QR Code
mm
Fonduri Europene Sibiu
Societate specializata in accesarea de fonduri europene si guvernamentale nerambursabile

2 Comments

 1. Daniela Tone says:

  Care este costul consultantei pentru a aplica masura 3?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *